Метеорен поток Леониди – 17/18 ноември 2016

Наблюдение на метеорен поток Леониди – 18 ноември 2016, от 19 до 22 часа в НАО Силистра

Метеорите идват от опашката на кометата Темпъл-Тътъл, преминала близо до Земята за последен път през 1998 г. Максимумът ще бъде на 17/18 ноември, когато интензивността на потока ще бъде 5-15 метеора на час. Леонидите са много бързи, синкаво-зелени.

Perseids1280x720

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *